فعالیتهای قرآنی

فراز چهل و دوم صحیفه سجادیه در ارتباط با قرآن کریم

    نیایش چهل و دوم از دعاهاى امام علیه السلام است هنگام ختم کردن قرآن ̶ بار خدایا تو‌ مرا بر‌ ختم (خواندن از‌ آغاز تا‌ انجام) کتاب خود یارى نمودى همان کتابى که‌ ‌آن را‌ نور فرستادى، ‌و‌ بر‌ هر‌ کتابى که‌ (به پیامبران گذشته) نازل کرده اى گواه گردانیدى، ‌و‌ بر‌ هر‌ […]

برگزاری کارگاه مهارتهای همسرداری و حل تعارض توسط کارشناس ارشد روانشناسی خانواده سرکار خانم ارغنده در آستان مقدس امامزاده طاهر ع

برگزاری کارگاه مهارتهای همسرداری و حل تعارض توسط کارشناس ارشد روانشناسی خانواده سرکار خانم ارغنده در آستان مقدس امامزاده طاهر ع

مراسم غبارروبی آستان مقدس امامزاده طاهر علیه السلام در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۴ روز یک شنبه با حضور حجت الاسلام شرفخانی معاون محترم فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه

مراسم غبارروبی آستان مقدس امامزاده طاهر علیه السلام در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۴ روز یک شنبه با حضور حجت الاسلام شرفخانی معاون محترم فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه