همکاری با ما در امور خیریه

متن سخنان استاد قرائتی در مورد وقف و موقوفات

بسم الله الرحمن الرحیم «الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی» چون در دهه وقف هستیم من چند دقیقه‌ای درباره وقف صحبت می‌کنم. بعد هم یک مقداری از زندگی امام حسن و وصیت رسول خدا می‌گویم و جلسه را تمام می‌کنم. باید یک مطالبی برای وقف کننده و یک مطالبی برای نقش وقف و کسانی که […]

تو وقف آسمانی

تو وقف آسمانی

بهترین نوع صدقه دادن

انفاق کردن در راه خدا یکی از بهترین راه‌ها برای تقرب جستن به درگاه حضرت حق می‌باشد. لکن این پندار به اشتباه در میان عده‌ای رایج شده است که تنها ثروتمندان و توانگران می‌توانند در راه خدا از اموال خویش بخشش نمایند و تهیدستان و فقیران از برکات این امر محرومند. بر اساس مبانی اسلامی هر کس چه فقیر باشد و چه ثروتمند، می‌تواند در راه خدا از آنچه دوست دارد ببخشد. چرا که کمیت در این مسئله ارزشی ندارد بلکه مهم نیت و اخلاص در هنگام بخشیدن است. انسان می‌تواند با اندکی تفکر، از چیزهایی که دوستشان دارد ولی ممکن است ارزش مادی زیادی نداشته باشند در راه رضای خدا و به منظور آسایش و آرامش عده‌ای دیگر انفاق کند.

وقف وقتی می آید

وقف وقتی می آید