گزارش تصویری همایش خادمین امامزاده طاهر (ع)

DSC02526

DSC02534

DSC02517

DSC02509