گزارش تصویری دیدار فرزندان شاهد از گلزار شهدا

DSC02495

DSC02493

DSC02492

DSC02483

DSC02490

DSC02493

DSC02500