گزارش تصویری برگزاری مراسم شبهای قدر در آستان مقدس امامزاده طاهرع در شبهای نوزدهم ،بیست و یکم و بیست وسوم

_DSC8617

_DSC8617
DSC01807DSC01845DSC01922DSC02102DSC01952DSC02118