پنج شنبه مورخ ۹/۱۹ دومین روز از هفته وقف با محوریت تجمع لبیک یا رسول الله ص و شهادت امام حسن مجتبی ع

۲ (۱) ۲ (۲) ۲ (۳) ۲ (۴) ۲ (۵)