همایش ملی «تمدن نوین اسلامی ( چیستی، چرایی و چگونگی )»

۸۸

همایش ملی «تمدن نوین اسلامی ( چیستی، چرایی و چگونگی )» در مهرماه سال ۱۳۹۴ برگزار می گردد.

محورهای همایش:
الف) چیستی
۱٫ تعریف
– تعریف تمدن از نگاه اسلام؛
– تعریف تمدن اسلامی؛
– تعریف تمدن نوین اسلامی
– مبانی تمدن نوین اسلامی
* مطالعه تطبیقی تمدن نوین اسلامی و تمدن غرب؛
* نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن شکوهمند اسلامی در گذشته؛
– چشم انداز تمدن نوین اسلامی؛
– نسبت تمدن نوین اسلامی با جامعه مهدوی؛
۲٫ ابعاد تمدن نوین اسلامی (فرهنگی، علمی …)؛
۳٫ خصوصیات و ویژگیهای تمدن نوین اسلامی در ابعاد مختلف؛
۴٫ تمدن نوین اسلامی و جهانی شدن؛

ب) امکان و ضرورت
۵٫ امکان شکل گیری تمدن نوین اسلامی
– اقتضائات تحقق تمدن نوین اسلامی (پیش نیازها: علم، اخلاق، خودباوری، معنویت، عدالت، جهاد، وحدت ملی و …)؛
– مزیتها و ظرفیت­های موجود متضمن تحقق تمدن نوین اسلامی؛
۶٫ ضرورت تحقق تمدن نوین اسلامی
– تمدن نوین اسلامی مقدمه جامعه مهدوی؛
– بطلان تمدن غرب (انحراف در جهان بینی و داشتن وجوه استعماری در الگوی تمدن)؛

ج) چگونگی
۷٫ انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛
۸٫ فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی
– تبیین نقشه راه؛
– فاصله وضع موجود تا تحقق تمدن نوین اسلامی؛
۹٫ الگوهای دستیابی به تمدن نوین اسلامی؛

د) موانع و آفات
۱۰٫ موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسلامی؛
۱۱٫ موانع و تهدیدهای بیرونی در تحقق تمدن نوین اسلامی؛

ﻫ) سایر
۱۲٫ ساختار منطقی مطالعات تمدن نوین اسلامی؛

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:۱۳۹۴/۰۳/۱۲
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: ۱۳۹۴/۰۵/۱۶
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

تلفن : ۰۲۱۵۱۲۱۲۴۳۷

ایمیل: neicc@shahed.ac.ir

وب سایت همایش: http://neicc.ir