مراسم شهادت امام هادی النقی ع

DSC02608 DSC02624 شهات امام هادی ع ۱