مراسم شال اندازان ویژه محرم در آستان مقدس امامزاده طاهر ع

photo_2015-10-17_13-20-39

photo_2015-10-17_13-21-02

photo_2015-10-17_13-22-20

photo_2015-10-17_13-22-26