مراسم بزرگداشت امامزاده طاهر علیه السلام در روزتکریم از امامزادگان

DSC01866

۱۲

۱۲۳

۱۲۳۴

۱۲۳۴۵

۱۲۳۴۵۶

DSC01969

DSC01993

DSC01995

DSC02111

DSC02139

DSC02185