محفل انس با قرآن کریم در روز ولادت حضرت محمد ص و امام جعفر صادق ع در آستان مقدس امامزاده طاهر ع

IMG_9653 itaher.ir-0001 itaher.ir-0003 itaher.ir-0004 itaher.ir-0005 itaher.ir-0006