فـرا خــوانی دستـه جـمـعی دعا برای ظــــهـور

۱۰

بسم رب المهدی

بنـی اسـراییـل با دعــا و گـریـه ظـهـور مـنـجـی خـود را به روایتی ۷۰ سـال بـه جـلـو انـداخـت. بیـایـیـد هـمـه بـا هـم در یـکـــ زمـان مشـخـص بـرای ظـهور امـام زمـان(ارواحـنـا فــداه) دعـا کـنیـم بـاور کنـیـد بـا هـمیـن تـعداد کـم هم مـی شـود فـرج را نـزدیـکــــ کـرد حتی اگر ثانیه ای, ما به آن دلشادیم. وعده ما هر شب ساعت ۲۲ در خانه  و جمعه ها با دعای ندبه در آستان امامزاده طاهر  علیه السلام

    ۱۲