دومین همایش روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر

poster

دومین همایش روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر
تاریخ شروع ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
تاریخ خاتمه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

مکان برگزاری اصفهان
برگزار کننده جامعه فرهنگی عبادالرحمن بصیر دانشگاه پیام نور واحد گز بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مدرسه علمیه امام صادق (ع) اصفهان موسسه فرهنگی بقیه الله (عج) کانون فرهنگی تبلیغی ندای ایمان
ارسال مقاله دارد

نام دبیر یا مسئول همایش روح اله عباسیان
تلفن دبیرخانه همایش ۰۳۱۵۸۲۴۰۳۸۳
وب سایت ebadorrahman.ir
ایمیل ebadorrahman.basir [at] gmail.com

ارسال چکیده مقالات: ۲۹/۱۲/۹۳
ارسال مقالات کامل: ۱۵/۱/۹۴
برگزاری: اردیبهشت ۹۴