خیمه های معرفت در آستان مقدس امامزاده طاهر ع در ایام محرم

DSC05030

DSC05032

photo_2015-10-17_08-33-49

photo_2015-10-17_08-34-02

photo_2015-10-17_08-34-11