حرکت کاروان راهیان نور از آستان مقدس امامزاده طاهر ع

DSC04703

DSC04711

DSC04721

DSC04723کار