جز خوانی و تفسیر قرآن کریم هر روز بعد از نماز ظهر و عصر، برگزاری نماز مغرب و عشا همراه با سخنرانی و مناجات همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان

۱۳۱