جدول برنامه های خیمه معرفت در استان مقدس امامزاده طاهر (ع)

شنبه مشاوره خانواده سرکار خانم ارقنده از ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

یکشنبه مشاوره اختلال یادگیری و تست های هوش و استعداد تحصیلی خانمها حاج حسینی و زیبنده از ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

دوشنبه مشاوره خانواده جناب آقای طاهری از ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰۴

سه شنبه مشاوره تحصیلی و شغلی جناب آقای سجادیان از ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

چهارشنبه مشاوره خانواده از نگاه دین سرکار خانم موسوی از ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

پنج شنبه و جمعه کار با کودک و نقاشی جناب آقای حجت الاسلام فتحعلی از ۱۶:۰۰ الی نماز مغرب و عشا

پنج شنبه و جمعه مشاوره از ۱۶:۰۰ الی نماز مغرب و عشا

همه روزه چند رسانه ای (پخش کلیپ) از ۱۶:۰۰ الی نماز مغرب و عشا

همه روزه مشاوره فعالیت فرهنگی جدب خادم از ۱۶:۰۰ الی نماز مغرب و عشا