برگزاری گردهمایی کارشناسان حوزه امور خواهران دبیرخانه های کانون های مساجد

IMG09293657

گردهمایی کارشناسان حوزه امور خواهران دبیرخانه های کانون های مساجد سراسر کشور از ۳۰ اردیبهشت تا اول خرداد ماه درمرکز آموزش ستاد عالی کانون های مساجد کشور برگزار می شود.

این گردهمایی با هدف تبیین چشم انداز دفتر امور خواهران و اصول سیاست های ستاد عالی، تبیین تشکیل شورای مشورتی در حوزه خواهران دبیرخانه های استان ها، بررسی شرح وظایف حوزه خواهران و تشریح برنامه های سال ۹۴ و برگزاری کارگاه آموزشی برای ارتقای سطح آموزشی عمومی و تخصصی برگزار می شود.

برگزاری نشست هم اندیشی با حضور صاحب نظران و اندیشمندان حوزه زنان از دیگر برنامه های این گردهمایی است.