برگزاری کلاس روخوانی و تجوید خانم احسانی در امامزاده طاهر ع

DSC00002

DSC00003

DSC00004

DSC00005 (2)

DSC00006

DSC00007