برگزاری کلاس روخوانی قرآن کریم خانم اسکندری در امامزاده طاهر ع

DSC00008

DSC00009

DSC00010

DSC00011