برگزاری مراسم دهه محرم در آستان مقدس امامزاده طاهر (ع)

IMG_20151008_231121