برگزاری مراسم دعای ندبه در آستان مقدس امامزاده طاهر ع ,دهه محرم

DSC04877

DSC04881

DSC04882

DSC04883