برگزاری مراسم جز خوانی قرآن کریم همه روزه بعداز نماز ظهر و عصر

DSC04274DSC04277DSC04292