برگزاری مراسم انزجار از اسراییل کودک کش در آستان مقدس امامزاده طاهر علیه السلام

DSC01194

DSC01230

DSC01231

DSC01191

DSC01191

DSC01178 - Copy