برگزاری اردوی طرح نشاط پسران در امامزاده طاهر ع

D2

D

IMG_20150704_185543

IMG_20150704_185549

IMG_20150704_185629

DSC00433