اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین ۱۵ الی ۱۷ مهرماه ۱۳۹۴

۵۵۵

اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین ۱۵ الی ۱۷ مهرماه ۱۳۹۴ برگزار می گردد.

اهداف این کنگره:
هدف اولیه: آشنایی جامعه پزشکی کشور با پتانسیلهای طب مکمل در کشور
هدف ثانویه: استفاده از تجارب دیگر کشورها در کاربرد طب مکمل در نظامات سلامت و توسعه علمی طب مکمل در مراکز علمی
هدف نهایی: آشنایی سیاستگزاران نظام سلامت کشور با تواناییهای نهان طب مکمل کشور و طراحی سیستمهای طب تلفیقی

محورهای کنگره:
– بهداشت و پیشگیری نقش طب سنتی و مکمل در اصلاح سبک زندگی ( تغذیه، ورزش، استرس ، … )
نقش طب سنتی و مکمل در پیشگیری از بیماریها
– آموزش
ضرورت توسعه آموزشهای آکادمیک طب سنتی و مکمل
الگوهای آموزشی در طب سنتی و مکمل
آسیب شناسی آموزش طب سنتی و مکمل
– درمان ( دارو، ماساژ درمانی، موسیقی درمانی، سوزن، یوگا ، …)
جایگاه طب سنتی و مکمل در بیماریهای صعب العلاج
گیاه درمانی در طب سنتی، مکمل و کلاسیک
فرآوری گیاهان دارویی ، نقش و جایگاه آن در طب سنتی ، مکمل و کلاسیک
نقش طب سنتی و مکمل در کاهش هزینه های درمان
نقش طب سنتی و مکمل در کاهش بار بیماریها
ضرورت گرایش به درمانهای جایگزین در بیماریهای مزمن
انواع روشهای درمانی در طب سنتی و مکمل( گیاه درمانی، طب سوزنی، ماساژ، کایروپراکتیک، هومئوپاتی، ناتروپاتی، … )
– شواهد و مستندات
شواهد و مستندات ( تاریخی ، متنی ، بالینی ، پایه ، … ) در زمینه طب سنتی و مکمل
جایگاه فعلی طب سنتی و مکمل در نظام سلامت ایران و جهان
آموزه های مبتنی بر شواهد طب سنتی و مکمل در حوزه پزشکان عمومی و خانواده
– طب تلفیقی
ضرورت، آسیب شناسی و مدلهای طب تلفیقی
طب تلفیقی و تعامل طبی
ضرورت استقرار طب سنتی و مکمل در نظام شبکه
معرفی مکاتب طبی در طب سنتی و مکمل ( طب سنتی ایرانی، طب سنتی چینی، …)
– فرهنگ و باورهای عمومی
نقش باور، فرهنگ و اخلاق پزشکی در پیشبرد و توسعه طب سنتی و مکمل
جایگاه و نقش فرهنگ ها در اثر بخشی درمان های سنتی
خرده فرهنگ ها و باورهای غلط در خصوص طب سنتی و مکمل
نقش طب عامیانه ( فولکولر) در نظام سلامت
موانع توسعه طب سنتی و مکمل در ایران و جهان
– مخاطرات، عوارض و خطاهای درمان
عوارض و خطاهای درمانی در طب سنتی و مکمل
عوامل موثر( آموزش ناکافی، مداخله گران غیر مجاز، ابزار غیر استاندارد، ….) در بروز عوارض و خطاهای درمانی در طب سنتی و مکمل
روشهای کاهش بروز عوارض و خطاهای درمانی در طب سنتی و مکمل

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۹۴/۳/۱

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۹۴/۳/۱

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : ۹۴/۶/۱

آدرس دبیرخانه : مشهد – میدان امام رضا(ع)- بیمارستان امام رضا(ع)- کد پستی : ۹۱۳۷۹۱۳۳۱۶

تلفن: ۵-۳۸۰۲۲۰۱۱ ۰۵۱/ تلفن مستقیم : ۳۸۵۹۹۹۸۵ ۰۵۱

فاکس: ۳۸۵۹۹۹۸۵ ۰۵۱

ایمیل: Cam.cong@mums.ac.ir

وب سایت: Cong-cam.mums.ac.ir